کار تیمی و کار گروهی

دوره کار تیمی ویژه نوجوانان یک برنامه آموزشی است که به نوجوانان امکان می‌دهد مهارت‌های کار تیمی را تقویت کنند و در فرآیند همکاری با دیگران در یک تیم مؤثر شوند. این دوره به نوجوانان کمک می‌کند تا بتوانند با همکاری، ارتباط، حل مسئله و رهبری، به عنوان عضو یا رهبر یک تیم موفق عمل کنند.

محتوای دوره کار تیمی ویژه نوجوانان شامل موارد زیر است:

۱. مفاهیم کار تیمی: در این بخش، نوجوانان با مفاهیم کار تیمی آشنا می‌شوند. آن‌ها با فهم بهتر از اهمیت همکاری و ارتباطات مؤثر در تیم‌ها، قوانین و اصول کار تیمی، نقش هر عضو در تیم و توانمندی‌های لازم برای کار تیمی آشنا می‌شوند.

۲. مهارت‌های ارتباطی و گفتگو: در این بخش، نوجوانان مهارت‌های ارتباطی و گفتگو را بهبود می‌بخشند. آن‌ها با یادگیری فنون ارتباطی، گوش دادن فعال، صحبت کردن موثر و حل اختلافات در تیم آشنا می‌شوند تا بتوانند ارتباطات موثری را با دیگر اعضای تیم برقرار کنند.

۳. حل مسئله و تصمیم‌گیری: در این بخش، نوجوانان مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری را تقویت می‌کنند. آن‌ها با یادگیری روش‌های مختلف حل مسئله، تحلیل و ارزیابی گزینه‌ها، انتخاب بهترین تصمیم و اجرای آن آشنا می‌شوند تا بتوانند به صورت همگرا و هماهنگ در تیم تصمیمات بهتری بگیرند.

۴. رهبری و توانمندی‌های رهبری: در این بخش، نوجوانان با مفهوم رهبری و توانمندی‌های رهبری آشنا می‌شوند. آن‌ها با یادگیری مهارت‌های رهبری، توانایی هدایت تیم، ایجاد همبستگی، انگیزه‌بخشی و مدیریت منابع در تیم را تقویت می‌کنند.

دوره کار تیمی ویژه نوجوانان، با همکاری جناب آقای دکتر هادی سلامی برگزار می‌شود. این دوره به نوجوانان این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های کار تیمی را تقویت کنند و در فرآیند همکاری با دیگران به عنوان عضو یا رهبر یک تیم موفق عمل کنند. نوجوانان با یادگیری مفاهیم کار تیمی، مهارت‌های ارتباطی، حل مسئله و تصمیم‌گیری، و توانمندی‌های رهبری، آماده شدن برای همکاری مؤثر در تیم‌ها را تجربه خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *