لیست اساتید بُرنا

تعهد بی تخصص یعنی کالبد بدون روح. ما در بُرنا خود را موظف می‌دانیم به استفاده از اساتید متخصص و متعهد زیر یک سقف. 

روزبه قنبری

استاد مدرسه کسب و کار

بهزاد حسین عباسی

استاد مدرسه کسب و کار

فربد طهرانی

استاد مدرسه کسب و کار

ثریا بناکار

استاد مدرسه کسب و کار

هادی سلامی

استاد مدرسه کسب و کار

محمد وحید خاقانی

مدرس مدرسه کسب و کار

محسن شعله

مدرس مدرسه کسب و کار

فرید محبوبی

مدرس مدرسه کسب و کار

بُرنا، محلی برای تعامل نوجوانان

جای شما در بُرنا خالیست!

شاخص ترین ویژگی های بُرنا

بُرنا، خانه‌ی دوم فرزند شماست. ما در بُرنا تمام حواسمان را جمع می‌کنیم تا فرزند شما طعم شیرین آموزش را در فضایی امن و آرام تجربه کند.