ثریا بناکار

استاد مدرسه کسب و کار
مجری صدا و سیما
تهیه کننده
مدرس دوره فن بیان و گویندگی
'گزارشگر و مستندساز