فربد طهرانی

استاد مدرسه کسب و کار
موسس مرکز مذاکره ایران
کارشناس رادیو اقتصاد و شبکه ایران کالا
موسس گروه شرکت های آراد
تولیدکننده رک های شبکه و مخابرات