روزبه قنبری

استاد مدرسه کسب و کار
مدرس دوره های تبلیغات، خلاقیت، حل مسئله و به صورت تخصصی دوره برندینگ و مارکتینگ
مدر و مشاور توانمندسازی کسب و کار ها
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کانون های آگهی و تبلیغات فارس
بازرس انجمن تحقیقات بازار ایران
دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار